შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
მედია ცენტრი

შავი ზღვის სერთაშორისო უნივერსიტეტის, სოციალურ-მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ჟურნალისტიკის მიმართულების მედია ცენტრი.

 

IBSU მედია ცენტრის მიზანია, სტუდენტთა  თეორიული ცოდნის  გამოყენება   პრაქტიკაში.